close

U bevindt zich mogelijkerwijs op de verkeerde internetpresentatie van OBO-Bettermann. U kunt naar de volgende landvarianten omschakelen:

Data protection declaration

Data protection declaration

OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden (hierna genoemd "wij") is als eigenaar van de website www.obo.de verantwoordelijk voor de persoonsgebonden gegevens van de gebruiker (hierna genoemd "u") van de website in de zin van de privacywetgeving (in Duitsland de Bundesdatenschutzgesetzes „BDSG“).

Wij beschermen uw privésfeer en uw privégegevens. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met de inhoud van deze privacy-bepalingen en de van toepassing zijnde Duitse privacy-wetgeving, met in het bijzonder de BDSG en de telemediawet ("TMG"). In deze privacybepalingen wordt geregeld, welke persoonsgebonden gegevens wij van u verzamelen, verwerken en gebruiken. Wij verzoeken u daarom de navolgende artikelen zorgvuldig door te lezen.

 

1. Verzamelen van persoonsgebonden gegevens

1.1 Persoonsgebonden gegevens in de zin van deze privacybepalingen is informatie over uw persoonlijke of zakelijke omstandigheden. Hiertoe behoren in het bijzonder uw naam, uw e-mailadres en uw adres en telefoonnummer.

1.2 Tot de persoongebonden gegevens behoort ook informatie over uw gebruik van onze website, welke wij conform deze privacy-verklaring verzamelen. Door het puur informatorische bezoek aan de website gebeurt dit in de regel door gebruik te maken van logfiles en cookies.

 

2. Gebruiksdoel

Wij gebruiken uw persoonsgebonden gegevens voor de volgende doeleinden:

2.1 Om de door u gewenste informatie resp. aanvragen, die u bijvoorbeeld via ons contactformulier aan ons richt, te verwerken;

2.2 Om u de door u bestelde nieuwsbrieven te kunnen toezenden.

2.3 Om te waarborgen, dat onze website op een zo effectief en interessant mogelijk manier aan u wordt gepresenteerd.

2.4 Om u de mogelijkheid tot deelname aan interactieve aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld eventuele prijsvragen, te geven, voor zover u dat wenst;

2.5 Om eventueel misbruik, zoals bijvoorbeeld doelbewuste aanvallen op de OBO-systemen te voorkomen respectievelijk de veiligheid daarvan te waarborgen.

 

3. Informatie over uw computer, cookies en targeting

3.1 Bij elk bezoek aan onze website verzamelen wij de volgende informatie over uw computer of ander apparaat waarmee u onze website benadert: het IP-adres van uw computer resp. een ander apparaat, de aanvraag van uw browser en de tijd van deze aanvraag. Bovendien worden de status en de overgedragen hoeveelheid data in het kader van deze aanvraag geregistreerd. Wij verzamelen ook product- en versie-informatie van de gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer. Wij registreren verder, vanuit welke website onze website is benaderd. Het IP-adres van uw computer wordt daarbij slechts gedurende de tijd van uw gebruik van de website in afgekorte vorm opgeslagen en daarna direct gewist, behalve wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om het niet afgekorte IP-adres op te slaan. De overige gegevens worden gedurende een beperkte periode opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens voor het beheren van onze website, in het bijzonder om fouten op de website te constateren en op te lossen, de belasting van de website te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen uit te voeren.

3.2 Onder bepaalde omstandigheden verzamelen wij bovendien informatie over uw gebruik van onze website via zogenaamde browser-cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw datadrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor uitwisseling met ons systeem over uw browser opslaan. Een cookie bevat in de regel de domeinnaam waarvandaan de cookie-gegevens worden gezonden en informatie over de ouderdom van de cookie en een alfanumeriek identificatieteken. Cookies maken het voor onze systemen mogelijk, het apparaat van de gebruiker te herkennen en eventuele voorinstellingen direct beschikbaar te maken. Zodra een gebruiker het platform benadert, wordt een cookie naar de harde schijf van de betreffende gebruiker overgedragen. Cookies helpen ons, onze website te verbeteren en u een betere en nog meer op maat gesneden service te kunnen bieden. De cookies maken het voor ons mogelijk, uw computer weer te herkennen, wanneer u naar onze website terugkeert en daardoor:

– Informatie over uw voorkeursactiviteiten op de website op te slaan en zo onze website op uw individuele interesses aan te passen. Dit omvat bijvoorbeeld reclame, die past bij uw persoonlijke interesses;

– De snelheid van de afwikkeling van uw aanvragen te versnellen.

3.3 In de door ons gebruikte cookies worden alleen de hiervoor beschreven gegevens betreffende uw gebruik van de website opgeslagen. Dit gebeurt niet door een toekenning aan u persoonlijk, maar door toekenning van een identificatienummer aan de cookie ("cookie-id"). Combinaties van de cookie-ID met uw naam, uw IP-adres of met gegevens, welke toekenning van de cookie aan u mogelijk maken, worden niet gemaakt.

3.4 Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten binnen de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangende diensten aan de website-eigenaar te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. U kunt het opslaan van de cookies via een instelling in uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, welke de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacy vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. onder https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ is uitgebreid, teneinde een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-marking) te waarborgen."

Wij gebruiken Google Analytics inclusief de functies van Universal Analytics. Met Universal Analytics is het mogelijk, de activiteiten op onze websites voor alle apparaten te analyseren (bijvoorbeeld bij toegang via een laptop en later via een tablet). Dit wordt door de pseudoniemtoewijzing van een user-ID aan een gebruiker mogelijk gemaakt. Een dergelijke toewijzing gebeurt bijvoorbeeld, wanneer u zich voor een klantenaccount registreert resp. bij een klantenaccount afmeldt. Er worden echter geen persoonsgebonden gegevens aan Google doorgegeven. Ook wanneer met Universal Analytics extra functies aan Google Analytics worden toegevoegd, betekent dit niet, dat daaraan een beperking van maatregelen voor de privacybescherming zoals IP-masking of de browser-add-on is gekoppeld.

3.5 Voor het plaatsen van browser-cookies informeren wij u over het gebruik daarvan op de startpagina van onze website via een melding met de tekst:

"Opmerkingen betreffende het gebruik van cookies: cookies helpen ons bij het beschikbaar stellen van onze diensten. Door gebruik te maken van onze internetpagina gaat u ermee akkoord, dat wij cookies plaatsen. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de pagina privacyverklaring."

Wanneer u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik en opslaan van cookies op uw eindapparaat. U kunt uw browser ook zodanig instellen, dat opslag van cookies niet wordt geaccepteerd. Houd er dan wel rekening mee, dat u onze website in dat geval eventueel slechts beperkt of geheel niet kunt gebruiken. Wanneer u alleen onze cookies, maar niet de cookies van onze service-providers en partners wilt accepteren, dan kunt u de instelling in uw browser "Cookies van derden blokkeren" kiezen.

 

 

4. Verzenden nieuwsbrief

(1) Via de nieuwsbrief informeren wij u over ons aanbod.

(2) Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig plus informatie, waarmee wij kunnen controleren, dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent resp. de eigenaar akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en niet aan derden doorgegeven.

(3) Met de aanmelding voor de nieuwsbrief gaat u ermee akkoord, dat wij uw IP-adres en de datum van de aanmelding opslaan. Dit opslaan is alleen bedoeld als bewijs voor het geval, dat een derde een e-mailadres misbruikt en zich zonder kennis van de rechthebbenden aanmeldt voor ontvangst van de nieuwsbrief.

(4) Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief, kunt u op elk willekeurig moment herrroepen. Het herroepen kan via een link in de nieuwsbrief zelf of via een bericht aan het volgende e-mailadres digital@obo.de worden uitgevoerd.

 

5. Contactformulier

(1) Met het gebruik van het contactformulier gaat u ermee akkoord, dat uw daar ingestelde gegevens voor het opnemen van contact en geven van eventuele informatie permanent wordt opgeslagen.

(2) U kunt de toestemming op elk willekeurig moment voor de toekomst herroepen, door een e-mail te sturen aan digital@obo.de.

 

6. Gegevensbeveiliging

Alle informatie, welke u aan ons overdraagt, wordt op servers binnen de Europese Unie opgeslagen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig, waardoor wij de veiligheid van de aan onze website via het internet overgedragen gegevens niet kunnen garanderen. Wij beveiligen onze website en overige systemen echter met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, beschadiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Uw persoonlijke gegevens worden bij ons gecodeerd overgedragen. Wij gebruiken daarbij het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer) resp. TLS (Transport Layer Security).

 

7. Doorgeven van uw persoonsgebonden gegevens

(1) Wij geven uw persoonsgebonden gegevens niet door aan derden, behalve wanneer u met het doorgeven van de gegevens akkoord bent gegaan of wij op basis van wettelijke bepalingen en/of bestuursrechtelijke of juridische regelingen tot een gegevensoverdracht gerechtigd zijn of verplicht worden. Daarbij kan het in het bijzonder gaan om informatie-uitwisseling voor gebruik bij strafvervolging, voorkomen van gevaren of binnen het gebied van het intellectuele eigendom.

(2) voor het verzenden van het gevraagde informatiemateriaal kan het zijn, dat wij uw gegevens aan een gegevensverwerker doorgeven. Deze selecteren wij zorgvuldig en verplichten deze contractueel tot het aanhouden van de benodigde technische en organisatorische maatregelen conform § 9 BDSG.

 

8. Gegevensbeveiliging en websites van derden en social media

(1) De website kan hyperlinks naar en van websites van derden bevatten. Wanneer u een hyperlink naar één van deze websites volgt, houd er dan rekening mee, dat wij geen verantwoording nemen of garantie verlenen voor externe inhoud of de privacy-voorwaarden daarvan. Informeer u over de telkens geldende privacy-voorwaarden, voordat u persoonsgebonden gegevens aan deze websites doorgeeft.

(2) Onze website bevat links en geen plugins naar de volgende sociale netwerken: Facebook, Twitter, Youtube, Xing en LinkedIn, Google Plus. Voor wat betreft het gebruik van deze sociale netwerken moeten de privacy-bepalingen daarvan worden aangehouden.

 

9. Verandering van deze privacy-bepalingen

Wij behouden ons het recht voor, deze privacy-bepalingen te allen tijde voor de toekomst te wijzigen. De meest actuele versie is op de website beschikbaar. Bezoek de website regelmatig en informeer uzelf over de geldende privacy-bepalingen.

 

10. Uw rechten en contact

U kunt uw persoonsgebonden gegevens te allen tijden kosteloos inzien en eventueel correctie, wissen of blokkeren daarvan verlangen. Hiervoor en/of voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via digital@obo.de. Wanneer u vragen, commentaar of vragen heeft betreffende het door ons verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgebonden gegevens, neem dan ook contact met ons op via dit e-mailadres. Bovendien kunt u ons altijd bereiken via de volgende contactgegevens:

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
D-58710 Menden
Telefoon: 0049-2373-89-0
Telefax: 0049-2373-89-238